Sluiten

Externe richtlijnen

Richtlijnen op externe websites

Hemochromatose

De richtlijn Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose is onlangs ontwikkeld op initiatief van de Nederlandsche Internisten Vereeniging en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde – Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie heeft dr. J.D. Macfarlane meegewerkt aan de ontwikkeling van de richtlijn. De richtlijn is sinds juli 2007 te vinden op http://www.internisten.nl/.

Amsterdamse Richtlijn: Cardiovasculair Risicomanagement bij Reumatoïde Artritis

De commissie kwaliteit heeft kennis genomen van het Amsterdamse ‘position paper’ inzake cardiovasculair risicomanagement bij reumatoïde artritis. De commissie heeft een stellingname opgesteld ten aanzien van het ‘paper’. De stellingname heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en wordt daarna geëvalueerd.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat de ‘Amsterdamse Richtlijn: Cardiovasculair Risicomanagement bij Reumatoïde Artritis‘ geen NVR-richtlijn is.

Reizen en vaccinatie

Onderstaand is een guideline /notitie opgenomen over ‘reizen en vaccinatie’. Het is geen NVR-richtlijn maar u kunt ervan gebruik maken, totdat er een landelijke NVR richtlijn is.

Notitie-reizen-en-vaccinaties

Antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewrichtsprothese

Richlijnmodule AB-profylaxe 2016

Vereniging voor sportgeneeskunde

‘Richtlijnen sportmedisch handelen 2015’

Deel deze pagina