Binnenkort volgt hier een overzicht van klinische en wetenschappelijke stages in binnen- en buitenland.

Heeft u een stageplaats beschikbaar neem dan contact op met de JNVR en dan zullen wij uw stage toevoegen.

FAQ

Hoe regel ik een stage in het buitenland?
Vanaf 2010 is een stage in het buitenland tijdens de opleiding tot medisch specialist weer mogelijk. De stage dient vooraf te worden aangevraagd bij de RGS conform artikel B21 van het kaderbesluit. Als dit door de RGS is goedgekeurd voor 31-10 en de stage plaats vindt in het komende jaar en de AIOS in dienst blijft van de Nederlandse opleidingsinrichting kan de subsidie uit het opleidingsfonds worden gecontinueerd. Echter de stage mag niet leiden tot verlenging van de opleidingsduur noch tot verlenging van de subsidie uit het opleidingsfonds.