Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Standpunt NVR met betrekking tot leveringsproblemen met sulfalazine

De NVR heeft vernomen dat sulfasalazine soms via import uit het buitenland door apotheken kan worden geleverd, maar dat patiënten dan een eigen bijdrage voor de tabletten moeten betalen, terwijl dat voorheen niet het geval was.
De NVR vindt het niet acceptabel dat patiënten in deze omstandigheden een extra eigen bijdrage moeten betalen.

Sulfasalazine is een geneesmiddel dat behoort tot de langzaam werkende antireumatica (conventionele synthetische DMARDS). Het middel wordt met succes toegepast bij reumatoïde artritis en enkele andere vormen van chronische gewrichtsontsteking. Ook bij chronische darmontstekingen is sulfasalazine werkzaam. Het middel wordt langdurig gebruikt, waarbij de effectiviteit meestal pas na 6-8 weken merkbaar is. Als het middel werkt en wordt gestaakt kunnen de klachten na 4-8 weken terugkeren.

In 2014 waren er ca 16.000 gebruikers van dit middel in Nederland (bron: https://www.gipdatabank.nl/databank.asp?infotype=g&tabel=01-basis&geg=tk&item=A07EC)

Eind september kwam er een eerste bericht omtrent leveringsproblemen. Deze leken aanvankelijk van korte duur. Eind oktober blijkt dat de inmiddels zeer beperkte beschikbaarheid mogelijk tot maart 2017 zal duren. Daardoor komen naar verwachting zeer veel patiënten in problemen. Informatie is te vinden op: https://www.farmanco.knmp.nl/tekortgeneesmiddelen/maagdarmkanaal/sulfasalazine

De NVR heeft vernomen dat sulfasalazine soms via import uit het buitenland door apotheken kan worden geleverd, maar dat patiënten dan een eigen bijdrage voor de tabletten moeten betalen, terwijl dat voorheen niet het geval was.

De NVR vindt het niet acceptabel dat patiënten in deze omstandigheden een extra eigen bijdrage moeten betalen.

Als het middel niet kan worden voortgezet zullen patiënten met hun behandelend specialist moeten overleggen over de volgende keuzen:

  1. Na het noodgedwongen staken van sulfasalazine wordt het spontane beloop afgewacht; bij eventuele opvlamming van de onderliggende ziekte wordt direct een ander langzaam werkend antireumaticum gestart.
  2. Na het noodgedwongen staken van sulfasalazine wordt direct een ander langzaam werkend antireumaticum gestart.

De NVR adviseert reumatologen om patiënten die door het leveringsprobleem gedwongen zijn een succesvolle behandeling met sulfasalazine langer dan 4 weken te onderbreken een extra consult aan te bieden. Tijdens dat consult kunnen patiënt en specialist de alternatieven bespreken en kan een op de persoon toegesneden beleid worden ingezet.

De NVR gaat er van uit dat de levering van sulfasalazine snel zal worden hervat en roept de overheid en de producent van sulfasalazine op om maatregelen te nemen die herhaling voorkomen. Het moge duidelijk zijn dat dit tekort leidt tot gezondheidsrisico’s en ongemakken voor onze patiënten en tot hogere kosten voor het leveren van optimale zorg.

Utrecht, 30 oktober 2016

Deel deze pagina

Geplaatst op: 01-11-2016