In 2015 zijn de Statuten en het Huishoudelijk reglement gewijzigd. Aanleiding hiertoe was de oprichting van de Federatie van Medisch Specialisten, waarvan de NVR lid is.

Tevens zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op enkele punten gemoderniseerd.

Akte statutenwijziging NVR 2015
NVR-huishoudelijk reglement 23-1-2015
Statuten NVR 2008
NVR-huishoudelijk-reglement-25-1-2008