Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Subsidieoproep bij ZonMw voor Grote Trials

Bij ZonMw is sinds medio december de subsidieoproep opengesteld voor projectideeën voor Grote Trials Ronde 1 van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). De sluitingsdatum voor indiening van projectideeën is donderdag 17 maart 2016 om 14.00 uur.

De Grote Trials Ronde 1 is specifiek bedoeld voor een beperkt aantal grote studies dat op hoog evidence niveau uitsluitsel kan geven over een doelmatigheidsprobleem met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie moeten nationaal direct implementeerbaar zijn.

Het onderwerp moet een breed draagvlak bij de beroepsgroep hebben en bij voorkeur onderdeel zijn van de kennisagenda van de beroepsgroep of afspraken gemaakt in het kader van de hoofdlijnenakkoorden.

Deelname door alle relevante partijen op nationaal niveau is vereist. De samenwerking op nationaal niveau maakt het mogelijk een goede infrastructuur op te zetten die ook voor toekomstige studies te gebruiken is.

Meerdere jaren subsidiemogelijkheden Grote Trials bij ZonMw Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft vanuit VWS budget toegekend gekregen voor de financiering van grote trials. Het betreft een aantal rondes verspreid over de komende jaren. Het totale beschikbare subsidiebudget in de eerste ronde is 5,7 miljoen euro. De gehonoreerde onderzoeksprojecten van deze prospectieve, (inter)nationale, multicenter, interventie studies moeten resultaten op een hoog evidence niveau geven die nationaal direct implementeerbaar zijn. De nadruk zal liggen op studies met concrete opbrengsten op het vlak van gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg. Voor de grote trials wordt gedacht aan onderwerpen uit de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda, afspraken gemaakt in het kader van de hoofdlijnenakkoorden, en onderdeel zijn van de kennisagenda van de beroepsgroep.

Meer informatie over de subsidieoproep: http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-grote-trials-ronde-1-grote-studies-over-doelmatigheidsprobleem-mbt-gene/

Met vriendelijke groet,

Mariëtte van Wijk
Communicatiemedewerker Goed Gebruik Geneesmiddelen
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334, 2593 CE Den Haag
Postbus 93245, 2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 – 349 53 42
Email: wijk@zonmw.nl
Aanwezig op ma, di, wo en do

www.zonmw.nl

Deel deze pagina

Geplaatst op: 20-01-2016