Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Subsidieronde ZE&GG–ZonMw, exclusief voor kennisvragen van de kennisagenda’s

Subsidieronde ZE&GG–ZonMw, exclusief voor kennisvragen van de kennisagenda’s
Deadline: woensdag 15 maart 2023 voor selectie door NVR commissie W&I

Er is een subsidieoproep opengesteld door het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG) en ZonMw naar impactvolle vragen op kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen. De deadline voor indiening van het projectidee is 18 april 2023 en het totale budget is 7 miljoen voor meerdere projecten. De nadruk ligt op impactvolle onderwerpen: hierbij valt te denken aan hoge gezondheidswinst, grote potentiële kostenbesparing en een groot volume. Alleen projectideeën die gaan over de hiaten die beschreven zijn in de huidige NVR Kennisagenda, alsook de oude NVR Kennisagenda, en betrekking hebben op bestaande zorg komen in aanmerking. Vanuit elke wetenschappelijke vereniging mogen 3 projectvoorstellen worden ingediend.

De subsidieoproep bestaat uit twee fases: een projectidee-fase en een co-creatie-fase.

De commissie Wetenschap en Innovatie van de NVR selecteert de meest kansrijke projectideeën (o.b.v. PICOt en relevantiecriteria), doet eventuele suggesties voor verbeteringen en schrijft een steunbrief. Vervolgens worden door ZE&GG en ZonMW de projectideeën die voldoen aan de voorwaarden en die het hoogste scoren op relevantie uitgenodigd tot het in co-creatie uitwerken van een volledige subsidieaanvraag, om tot de best mogelijke onderzoeksopzet te komen.

Heeft u interesse? Stuurt u dan uiterlijk woensdag 15 maart 2023 een (globale schets van een) projectidee naar info@nvr.nl (gebruik hiervoor het PICOT formulier met relevantiecriteria), zodat de commissie W&I de projectideeën kan beoordelen. U ontvangt uiterlijk 22 maart een reactie, waarna u het projectidee verder kunt uitwerken en indienen. Klik voor meer informatie en de benodigde formulieren.

Deel deze pagina

Geplaatst op: 23-02-2023