Met genoegen nodigen we u hierbij uit tot het bijwonen van het symposium Reumatoïde Artritis: Strategieën die werken.

Het programma start om 12.45 uur en ziet er als volgt uit: uitnodiging