Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Veel input voor NVR kennisagenda

Recent is het project ‘Kennisagenda Reumatologie’ gestart om te inventariseren voor welke onderdelen van reumatologische zorg een gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing is, de zogenaamde kennishiaten. Deze kennishiaten kunnen onder andere leiden tot verschillen in de reumatologische zorg of de organisatie hiervan.

Op het verzoek aan alle leden (314 reumatologen en 110 AIOS) met de vraag om kennishiaten op te sturen, is massaal gereageerd. 163 reumatologen hebben in totaal meer dan 400 kennishiaten aangedragen. Dit is een hoog percentage (38%) vergeleken met andere wetenschappelijke verenigingen (gemiddeld 20%).

De werkgroep zal de resultaten van deze inventarisatie gebruiken om de lijst met kennishiaten aan te vullen en deze vervolgens tijdens een bijeenkomst van reumatologen en overige belanghebbenden, zoals patiëntenverenigingen, te prioriteren. Deze prioriteringsbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 29 juni van 14.00-17.00 uur en hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging.

 

Deel deze pagina

Geplaatst op: 05-04-2018