Sluiten

Veel gestelde vragen

Update 12 januari 2021

COVID-19 vaccinatie

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie werkt op dit moment samen met het RIVM en andere beroepsverenigingen om op korte termijn een COVID-19 vaccinatie advies vast te stellen voor kwetsbare groepen. Voor patiënten met reumatische aandoeningen geldt zonder uitzondering: Laat je vaccineren. Dit is veilig. Wanneer u een oproep krijgt voor de vaccinatie wordt door de Rijksoverheid bepaald.
Houd deze website en RIVM in de gaten voor nieuwe informatie.

Wat te doen met reumamedicatie als u verder niet ziek bent?

Het gebruik van reumamedicatie zoals methotrexaat en biologicals kan door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Er zijn inmiddels gegevens specifiek voor COVID-19 beschikbaar. Hieruit komt naar voren dat patiënten met een reumatologische gewrichtsaandoening hooguit een licht verhoogd risico lopen op het krijgen van een corona-infectie of complicaties ervan. Voor patiënten met een zogenaamde systemische auto-immuunziekte (zoals vasculitis, sclerodermie, SLE) zijn nog onvoldoende gegevens aanwezig, mogelijk zijn de risico’s hoger.

Als u niet ziek bent is er geen reden om te stoppen met uw reuma medicatie, dit kan uw risico op een opvlamming van de reuma juist verhogen.

Het advies is om de medicatie door te gebruiken, waarbij altijd gestreefd moet worden naar de laagst mogelijke dosering. Stop in ieder geval nooit met uw reuma medicatie zonder overleg met uw arts.


Wat te doen met reumamedicatie als u (mogelijk) een coronavirus infectie hebt?

Het algemene advies is bij (zeer) milde klachten de medicijnen door te gebruiken, en bij matig tot ernstige infecties de reuma medicijnen tijdelijk te stoppen. Stop niet zonder overleg met uw arts met de reuma medicatie, gezien de risico’s van een opvlamming.

Diverse reuma medicijnen zoals methotrexaat en biologicals kunnen door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties.  Bij een matig tot ernstige infectie gekenmerkt door nieuwe luchtwegklachten en toenemende kortademigheid en/of koorts raden wij u aan uw volgende dosering reuma medicatie uit te stellen totdat u contact heeft gehad met uw arts. Dit geldt niet voor prednisolon, een prednisolon dosering mag u nooit zonder overleg met uw arts overslaan.


Kan ik NSAIDs blijven gebruiken?

Ja, u kunt NSAIDs blijven gebruiken. Er is op dit moment onvoldoende bewijs dat NSAID’s een ongunstig effect hebben op het krijgen van en/of het beloop van een COVID-19 infectie. De NVR volgt met betrekking tot het gebruik van NSAID’s en met name ibuprofen het standpunt van de KNMP.

De COVID-19 pandemie is geen reden om patiënten die deze medicatie langdurig gebruiken te adviseren het gebruik van deze medicatie te stoppen. In het algemeen wordt in verband met het risico op bijwerkingen zoals maagbloedingen, nierschade en complicaties van hart- en vaatziekten geadviseerd NSAID’s voor een zo kort mogelijke periode en in een zo laag mogelijke dosering te gebruiken.


Ik gebruik reumamedicatie: kan ik wel gaan werken?

Het gebruik van reumamedicatie kan door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Er zijn nog geen gegevens specifiek voor COVID-19 beschikbaar.

Vanwege het mogelijk verhoogde risico op een COVID-19 besmetting worden patiënten die reuma medicatie gebruiken beschouwd als een kwetsbare groep. Meer informatie hierover is te vinden via deze link.


Ik gebruik reumamedicatie en werk in een ziekenhuis?

Vermijd ook in uw werksituatie hoog risico contacten en ga hierover in overleg met uw leidinggevende en/of de bedrijfsgeneeskundige dienst. Meer informatie hierover is te vinden via deze link.


Opening scholen

De corona-epidemie heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Temeer voor mensen met een reumatologische aandoening die afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken en daardoor vatbaarder zijn voor infecties. Wat is verstandig en wat niet als de kinderen weer naar school mogen? De RIVM geeft hierover veel nuttige achtergrondinformatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen. In die gevallen waarin maatwerk nodig is adviseren wij u contact op te nemen met uw bedrijfsarts, of schoolarts afhankelijk van de specifieke vraag of behoefte.


Ik heb een reumatologische aandoening en gebruik afweeronderdrukkende medicatie. Ik ben leraar. Is lesgeven verstandig?

Vermijd ook in uw werksituatie hoog risico contacten en ga hierover in overleg met uw leidinggevende en/of de bedrijfsgeneeskundige dienst.


Ik heb een reumatologische aandoening, gebruik afweeronderdrukkende medicatie en heb schoolgaande kinderen. Mag mijn kind naar school als de scholen weer open gaan?

Ook in deze situatie is het belangrijk om hoog risico contacten te vermijden. Ga in overleg met de school over welke maatregelen de school hierin neemt en of er maatwerkoplossingen nodig/mogelijk zijn.


Ik heb een reumatologische aandoening en gebruik afweeronderdrukkende medicatie. Ik heb een Corona test laten doen en deze is positief. Hoe lang moet ik in thuisquarantaine?

Volg hiervoor de adviezen van de GGD en de huisarts of specialist.

U mag weer uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 14 dagen geleden is dat u ziek werd.

Gebruikt u geen afweeronderdrukkende medicatie? Dan mag u weer uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat u ziek werd.

Sporten en bewegen in groepsverband

Bewegen en sporten is ook in deze periode belangrijk voor uw gezondheid. Voor sporten in groepsverband gelden de volgende aandachtspunten:

  • Vermijd grote groepen
  • Vermijd locaties waar het lastig kan zijn 1.5 m afstand te houden
  • Sport alleen in een groep wanneer er een gezondheidscheck vooraf plaatsvindt
  • Volg de hygiëne maatregelen van het RIVM zoals aangegeven in het NVR standpunt

Moet ik de griepprik halen?

Het dringend advies is om gewoon jaarlijks de griepprik te halen bij de huisarts. De griepprik beschermt niet tegen een corona infectie, maar wel tegen griep veroorzaakt door het influenza virus, waarvan de symptomen deels overeenkomen met die van corona.

 

 

Disclaimer

de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van dit document. Desondanks accepteert de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in dit document, voor enigerlei schade of voor andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van dit document.

 

 

 

Deel deze pagina