Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Veel gestelde vragen

Update 6 oktober 2022

Nieuwe adviezen volledig hervaccineren of herhaalprik

Vanuit het RIVM zijn nieuwe adviezen opgesteld wat betreft het volledig hervaccineren of toedienen van de herhaalprik (ook wel 2e boosterprik of 5e vaccinatie genoemd). Dit betreft een kleine groep ernstig immuun gecompromitteerde patiënten. Het betreft patiënten die behandeld worden met rituximab, mycofenolaat mofetil of cyclofosfamide. Patiënten ontvangen een uitnodigingsbrief vanuit het ziekenhuis. Meer informatie vindt u op de website van het RIVM. Informatie voor patiënten vindt u op de website van ReumaNederland:
Reuma en corona/reuma en coronavaccinatie, Veelgestelde vragen over reuma en corona, Veelgestelde vragen over reuma en de coronavaccinatie

COVID-19 vaccinatie

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie heeft samen met het RIVM en andere beroepsverenigingen gewerkt aan een COVID-19 vaccinatie advies voor kwetsbare groepen. Voor patiënten met reumatische aandoeningen geldt zonder uitzondering: Laat je vaccineren.

Wanneer u een oproep krijgt voor de vaccinatie wordt door de Rijksoverheid bepaald.
Houd deze website en RIVM in de gaten voor nieuwe informatie. Daarnaast is door ReumaNederland, in samenwerking met de NVR, een document opgesteld met veelgestelde vragen rondom de COVID-19 vaccinatie. Deze vindt u hier.

Wanneer u een uitnodigingsbrief heeft ontvangen voor de 3e vaccinatie moeten er minimaal 12 weken zitten tussen de laatste vaccinatie en de 3e vaccinatie, of een COVID infectie en de 3e vaccinatie. Voordat deze 12 weken verstreken zijn, kan de GGD een afspraak weigeren. Wij adviseren u om te wachten tot 12 weken na de laatste vaccinatie of de positieve COVID test, en dan opnieuw contact op te nemen met de GGD voor het maken van een afspraak.

Wanneer u de 3e vaccinatie gehad heeft na een uitnodigingsbrief van het ziekenhuis, en u wilt een afspraak maken voor de booster vaccinatie, moet er minimaal 12 weken zitten tussen de 3e vaccinatie en de booster vaccinatie, of een COVID infectie en de booster vaccinatie. De GGD kan een afspraak weigeren voordat deze 12 weken verstreken zijn. Ook hier adviseren wij u om in dat geval te wachten tot 12 weken na de 3e vaccinatie of de positieve COVID test, en dan opnieuw contact op te nemen met de GGD voor het maken van een afspraak.

Er waren eerder berichten over trombose en stollingsproblemen kort na toediening van het AstraZeneca en het Janssen-COVID19-vaccin. Het is begrijpelijk dat onder patiënten met een auto-immuunziekte de vraag ontstaat of deze vaccins bij hen veilig toegediend kunnen worden. Te meer als patiënten ook nog tromboseproblemen hebben gehad in het verleden. Op dit moment hebben we geen aanwijzingen dat patiënten met een auto-immuunziekte een hogere kans hebben op dergelijke bijwerkingen dan de rest van de populatie. Ons advies wijkt derhalve niet af van het landelijke advies. U kunt dus ook het AstraZeneca of Janssen vaccin krijgen. Aan elk medicijn én ook aan vaccinaties zit een risico.  Niet vaccineren levert echter ook een significant risico op.

Vaccinatie van een zwangere patiënt met reumatische aandoening

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie heeft adviezen opgesteld over het vaccineren van zwangere vrouwen. De werkgroep adviseert vrouwen met onderliggende ernstige ziekten (waaronder reumatische aandoeningen) die volgens het Nederlandse prioriteringsschema voor vaccinatie in aanmerking komen, ook in de zwangerschap, wel te vaccineren omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie. U vindt het volledige standpunt hier.

Astra Zeneca vaccin

Het Astra Zeneca vaccin is een virus vector vaccin dat géén verzwakt virus bevat, maar een virus vector die gebruikt wordt om het lichaam aan te zetten tot het maken van antistoffen tegen het Corona virus. Dit vaccin kan gebruikt worden door immuungecompromitteerde patiënten, de bijwerkingen zullen niet anders zijn dan bij niet immuungecompromitteerde patiënten en het vaccin kan geen infectie veroorzaken.


Wat te doen met reumamedicatie als u verder niet ziek bent?

Het gebruik van reumamedicatie zoals methotrexaat en biologicals kan door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Er zijn inmiddels gegevens specifiek voor COVID-19 beschikbaar. Hieruit komt naar voren dat patiënten met een reumatologische gewrichtsaandoening hooguit een licht verhoogd risico lopen op het krijgen van een corona-infectie of complicaties ervan. Voor patiënten met een zogenaamde systemische auto-immuunziekte (zoals vasculitis, sclerodermie, SLE) lijken de risico’s groter.

Als u niet ziek bent is er geen reden om te stoppen met uw reuma medicatie, dit kan uw risico op een opvlamming van de reuma juist verhogen.

Het advies is om de medicatie door te gebruiken, waarbij altijd gestreefd moet worden naar de laagst mogelijke dosering. Stop in ieder geval nooit met uw reuma medicatie zonder overleg met uw arts.


Wat te doen met reumamedicatie als u (mogelijk) een coronavirus infectie hebt?

Het algemene advies is om te stoppen met uw reumamedicatie wanneer u een coronavirus infectie heeft, onafhankelijk van de ernst. Stop niet zonder overleg met uw arts met de reuma medicatie, gezien de risico’s van een opvlamming.

Diverse reuma medicijnen zoals methotrexaat en biologicals kunnen door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties.  Bij een matig tot ernstige infectie gekenmerkt door nieuwe luchtwegklachten en toenemende kortademigheid en/of koorts raden wij u aan uw volgende dosering reuma medicatie uit te stellen totdat u contact heeft gehad met uw arts. Dit geldt niet voor prednisolon, een prednisolon dosering mag u nooit zonder overleg met uw arts overslaan.


Kan ik NSAIDs blijven gebruiken?

Ja, u kunt NSAIDs blijven gebruiken. Er is op dit moment onvoldoende bewijs dat NSAID’s een ongunstig effect hebben op het krijgen van en/of het beloop van een COVID-19 infectie. De NVR volgt met betrekking tot het gebruik van NSAID’s en met name ibuprofen het standpunt van de KNMP.

De COVID-19 pandemie is geen reden om patiënten die deze medicatie langdurig gebruiken te adviseren het gebruik van deze medicatie te stoppen. In het algemeen wordt in verband met het risico op bijwerkingen zoals maagbloedingen, nierschade en complicaties van hart- en vaatziekten geadviseerd NSAID’s voor een zo kort mogelijke periode en in een zo laag mogelijke dosering te gebruiken.


Ik gebruik reumamedicatie: kan ik wel gaan werken?

Het gebruik van reumamedicatie kan door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, lijkt er slechts een licht verhoogd risico te zijn op het oplopen van een coronavirus infectie.

Vanwege het mogelijk verhoogde risico op een COVID-19 besmetting worden patiënten die reuma medicatie gebruiken beschouwd als een kwetsbare groep. Meer informatie hierover is te vinden via deze link.


Ik gebruik reumamedicatie en werk in een ziekenhuis?

Vermijd ook in uw werksituatie hoog risico contacten en ga hierover in overleg met uw leidinggevende en/of de bedrijfsgeneeskundige dienst. Meer informatie hierover is te vinden via deze link.


Opening scholen

De corona-epidemie heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Temeer voor mensen met een reumatologische aandoening die afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken en daardoor vatbaarder zijn voor infecties. Wat is verstandig en wat niet als de kinderen weer naar school mogen? De RIVM geeft hierover veel nuttige achtergrondinformatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen. In die gevallen waarin maatwerk nodig is adviseren wij u contact op te nemen met uw bedrijfsarts, of schoolarts afhankelijk van de specifieke vraag of behoefte.


Ik heb een reumatologische aandoening en gebruik afweeronderdrukkende medicatie. Ik ben leraar. Is lesgeven verstandig?

Vermijd ook in uw werksituatie hoog risico contacten en ga hierover in overleg met uw leidinggevende en/of de bedrijfsgeneeskundige dienst.


Ik heb een reumatologische aandoening, gebruik afweeronderdrukkende medicatie en heb schoolgaande kinderen. Mag mijn kind naar school? 

Ook in deze situatie is het belangrijk om hoog risico contacten te vermijden. Ga in overleg met de school over welke maatregelen de school hierin neemt en of er maatwerkoplossingen nodig/mogelijk zijn.


Ik heb een reumatologische aandoening en gebruik afweeronderdrukkende medicatie. Ik heb een Corona test laten doen en deze is positief. Hoe lang moet ik in thuisisolatie?

Volg hiervoor de adviezen van de GGD en de huisarts of specialist.

U mag weer uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 14 dagen geleden is dat u ziek werd.

Gebruikt u geen afweeronderdrukkende medicatie? Dan mag u weer uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat u ziek werd.

Sporten en bewegen in groepsverband

Bewegen en sporten is ook in deze periode belangrijk voor uw gezondheid. Voor sporten in groepsverband gelden de volgende aandachtspunten:

  • Vermijd grote groepen
  • Vermijd locaties waar het lastig kan zijn 1.5 m afstand te houden
  • Sport alleen in een groep wanneer er een gezondheidscheck vooraf plaatsvindt
  • Volg de hygiëne maatregelen van het RIVM zoals aangegeven in het NVR standpunt

Moet ik de griepprik halen?

Het dringend advies is om gewoon jaarlijks de griepprik te halen bij de huisarts. De griepprik beschermt niet tegen een corona infectie, maar wel tegen griep veroorzaakt door het influenza virus, waarvan de symptomen deels overeenkomen met die van corona.

 

 

Disclaimer

de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van dit document. Desondanks accepteert de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in dit document, voor enigerlei schade of voor andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van dit document.