Sluiten

Veel gestelde vragen

Update 18 maart 2020

 

Wat te doen met reumamedicatie als u verder niet ziek bent?

Het gebruik van reumamedicatie zoals methotrexaat en biologicals kan door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Er zijn nog geen gegevens specifiek voor COVID-19 beschikbaar.

Als u niet ziek bent is er geen reden om te stoppen met uw reuma medicatie, dit kan uw risico op een opvlamming van de reuma juist verhogen.

Het advies is om de medicatie door te gebruiken, waarbij altijd gestreefd moet worden naar de laagst mogelijke dosering. Stop in ieder geval nooit met uw reuma medicatie zonder overleg met uw arts.


Wat te doen met reumamedicatie als u (mogelijk) een coronavirus infectie hebt?

Het algemene advies is bij (zeer) milde klachten de medicijnen door te gebruiken, en bij matig tot ernstige infecties de reuma medicijnen tijdelijk te stoppen. Stop niet zonder overleg met uw arts met de reuma medicatie, gezien de risico’s van een opvlamming.

Diverse reuma medicijnen zoals methotrexaat en biologicals kunnen door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties.  Bij een matig tot ernstige infectie gekenmerkt door nieuwe luchtwegklachten en toenemende kortademigheid en/of koorts raden wij u aan uw volgende dosering reuma medicatie uit te stellen totdat u contact heeft gehad met uw arts. Dit geldt niet voor prednisolon, een prednisolon dosering mag u nooit zonder overleg met uw arts overslaan.


Kan ik NSAIDs blijven gebruiken?

Ja, u kunt NSAIDs blijven gebruiken. Er is op dit moment onvoldoende bewijs dat NSAID’s een ongunstig effect hebben op het krijgen van en/of het beloop van een COVID-19 infectie. De NVR volgt met betrekking tot het gebruik van NSAID’s en met name ibuprofen het standpunt van de KNMP.

De COVID-19 pandemie is geen reden om patiënten die deze medicatie langdurig gebruiken te adviseren het gebruik van deze medicatie te stoppen. In het algemeen wordt in verband met het risico op bijwerkingen zoals maagbloedingen, nierschade en complicaties van hart- en vaatziekten geadviseerd NSAID’s voor een zo kort mogelijke periode en in een zo laag mogelijke dosering te gebruiken.


Ik gebruik reumamedicatie: kan ik wel gaan werken?

Het gebruik van reumamedicatie kan door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Er zijn nog geen gegevens specifiek voor COVID-19 beschikbaar.

Vanwege het mogelijk verhoogde risico op een COVID-19 besmetting worden patiënten die reuma medicatie gebruiken beschouwd als een kwetsbare groep. Dit betekent concreet:

 • Blijf uit de buurt van mensen die (mogelijk) ziek zijn. Denk aan de volgende voorzorgsmaatregelen:
  • Blijf zoveel mogelijk thuis en reis voor zover mogelijk niet naar hoog risico gebieden zoals aangegeven op de website van het RIVM
  • Ga niet op bezoek bij mensen met een bewezen COVID-19 infectie of klachten van verkoudheid, koorts, hoesten en/of kortademigheid
  • Vermijd bezoek aan grote gezelschappen, dit geldt ook voor verjaardagsfeestjes en bijeenkomsten <100 personen
  • Reis indien mogelijk niet met het openbaar vervoer
 • Volg de algemene hygiëne maatregelen:
  • Was de handen regelmatig met water en zeep
  • Schud geen handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
  • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt
 • Vermijd ook in uw werksituatie hoog risico contacten en ga hierover in overleg met uw leidinggevende en/of de bedrijfsgeneeskundige dienst:
  • Werk indien mogelijk thuis of probeer uw werktijden te spreiden
  • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van andere mensen
  • Werkt u in de zorg dan wordt geadviseerd geen werkzaamheden te verrichten waarbij u in direct contact kan komen met patiënten met een (mogelijke) COVID-19 infectie


Ik gebruik reumamedicatie en werk in een ziekenhuis?

Vermijd ook in uw werksituatie hoog risico contacten en ga hierover in overleg met uw leidinggevende en/of de bedrijfsgeneeskundige dienst:

 • Werk indien mogelijk thuis of probeer uw werktijden te spreiden
 • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van andere mensen
 • Werkt u in de zorg dan wordt geadviseerd geen werkzaamheden te verrichten waarbij u in direct contact kan komen met patiënten met een (mogelijke) COVID-19 infectie

 

Disclaimer

de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van dit document. Desondanks accepteert de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in dit document, voor enigerlei schade of voor andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van dit document.