Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Collectieve ambitie en Beleidsplan

Reumatoloog van de toekomst 2022 – 2027

Met een brede blik. Over lijnen heen. Vanuit kennis. In samenwerking.

Begin 2021 gaf het NVR bestuur de projectgroep “De reumatoloog van de Toekomst” de opdracht om het nieuwe meerjarenbeleidsplan vorm te geven. Een uitdagende opdracht in een tijd waarin de glazen bol met toekomstvoorspellingen bijzonder ondoorzichtig is en een pandemie voor grote wendingen zorgt in de maatschappij, gezondheidszorg en het persoonlijke leven van mensen.

meerjarenbeleid – website
meerjarenbeleid – document

Reumatologie: samen vooruit!

Collectieve ambitie NVR 2017-2022

De NVR richt zich op doelmatige en kwalitatief hoogwaardige zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen.

De NVR behartigt de belangen van haar leden en ondersteunt hen bij het versterken van de centrale en coördinerende rol bij de diagnosestelling, behandeling en participatie van patiënten met reumatische aandoeningen.

Patiënten, externe belanghebbenden, samenwerkingspartners en andere medische disciplines ervaren de NVR als een wetenschappelijke vereniging die een impactvolle bijdrage levert aan relevante maatschappelijke vraagstukken.

Door bereikbaar en transparant te zijn voor alle leden, creëert de NVR een platform voor nieuwe ideeën en brengt leden met elkaar in verbinding.

Bij de NVR is de AIOS volwaardig lid, met een zichtbare actieve rol binnen de vereniging. Een betrokken AIOS is zo voorbereid op zijn/haar werk als reumatoloog op gebied van organisatie en management en op de hoogte van veranderingen in het zorglandschap.

Beleidsplan 2017-2022

Reumatologie zichtbaar beter

De NVR richt zich op vernieuwing en verbetering van kwaliteit van de zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen.

De NVR behartigt de belangen van haar leden en ondersteunt hen bij het versterken van de centrale en coördinerende rol bij de diagnosestelling, behandeling en begeleiding van patiënten. Externe belanghebbenden, samenwerkingspartners en andere medische disciplines ervaren de NVR en haar leden als toegankelijk, pro-actief, ondernemend en vernieuwend.

De leden ervaren de NVR als een actieve vereniging van betrokken leden. De NVR biedt ruimte, waardeert diversiteit en stimuleert nieuwe ideeën. Besluitvorming verloopt transparant. Het bestuur vervult hierin een voorbeeldrol.

Strategisch beleidsplan 2011-2016

Specialisme in beweging

Reumatologie: daarom!

Informatieboek voor studenten over het vakgebied reumatologie In de afgelopen maanden werkte de PR-commissie van de NVR aan een informatieboek over het specialisme reumatologie. En eind 2010 rolde het van de pers, het boek Reumatologie: daarom!, geschreven voor mensen die meer willen weten over het vak van de reumatoloog. Het boek richt zich vooral op geneeskundestudenten en (basis)artsen die nog geen keuze hebben gemaakt voor een vervolgopleiding. Kortom, een nieuw boek voor diegenen die serieus op zoek zijn naar informatie over het vak reumatologie.

Waarom dit boek

De uitkomsten van het recente NIVEL-onderzoek hebben laten zien dat er een fors tekort aan reumatologen dreigt. De NVR doet haar best om het aantal opleidingsplaatsen uit te breiden. Echter, daarbij is het ook belangrijk om voldoende en goede kandidaten te interesseren in het vak reumatologie. Helaas geldt hiervoor: onbekend maakt onbemind. De informatie die geneeskundestudenten tijdens hun basisopleiding krijgen over specifieke reumatologische onderwerpen, is volgens ons te beperkt. Reumatologie is bovendien geen vast onderdeel tijdens de coschappen en daardoor is het moeilijk voor artsen in spe om een beeld te krijgen welke werkzaamheden bij het beroep van reumatoloog horen. Deze informatie was tot nu toe ook niet gemakkelijk beschikbaar.

De inhoud

Het boek Reumatologie: daarom! is opgebouwd uit zeven hoofdstukken waarin feiten en cijfers over reumatische aandoeningen in Nederland zijn opgenomen en enthousiaste reumatologen (in opleiding) vertellen over hun opleiding, werkzaamheden en patiënten. De variatie in de dagtaken van reumatologen en patiëntencases blijkt duidelijk uit de interviews met artsen én patiënten. Ook onderwerpen als de inrichting van de opleiding, deeltijd werken en het brede pallet van wetenschappelijk onderzoek binnen de reumatologie zijn in het boek opgenomen. Daarnaast staan ook contactgegevens van opleiders en ziekenhuizen waar studenten een snuffelstage kunnen volgen in het boek. Zo hebben studenten en jonge geïnteresseerde artsen de mogelijkheid om laagdrempelig met een centrum of met een reumatoloog in contact te komen voor een verdere kennismaking met de praktijk. De zeven hoofdstukken worden stuk voor stuk aangevuld door korte praktijkverhalen in de vorm van een casus of column.

Vormgeving en realisatie

De auteurs van het boek (wetenschapsjournalisten van uitgeverij DCHG en diverse leden van de NVR) hebben de hoofdstukken geschreven op verzoek of op basis van gesprekken met reumatologen en aios reumatologie. De beknopte casuïstiek en columns die in elk hoofdstuk terugkomen zijn ingediend door reumatologen uit alle hoeken van het land. Voor de vormgeving is Honderdenéén grafisch ontwerp verantwoordelijk. Dit bureau ontwierp de frisse en heldere opmaak; passend bij de doelgroep.

 

Boek

  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
  • Onder redactie van Monique Geurts, Math Wijnands, Theo Zijlstra en Annemarie Venhuizen
  • (PR-commissie) i.s.m. Antje Houmes en Hans Groen van DCHG
  • Reumatologie: daarom!
  • Specialisme in beweging, vak met toekomst
  • ISBN: 978-94-90826-03-1
  • Uitgever: DCHG medische communicatie, Haarlem, www.dchg.nl