Sluiten

Lidmaatschap

Als lid van de NVR wordt je op de hoogte gehouden van congressen, scholingen en ander nieuws in de reumatologie.

AIOS

Als arts-assistent wordt je ‘aspirant lid’.
kosten hiervoor zijn €100,- per jaar (de afdracht DJS gaat via de DJS)
lidmaatschap voor de Jonge Specialist lopen via de DJS en niet via de NVR.
Ook ontvang je het ‘Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie’ thuis.

Reumatoloog

Als reumatoloog ben je ‘gewoon lid’.
Kosten hiervoor zijn € 650,- (los daarvan komt erbij de afdracht Federatie € 541,71)
Ook ontvang je het ‘Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie’ thuis.

Buitengewoon lid

Buitengewone leden betalen € 100,- per jaar.
Buitengewoon leden zijn leden die beroepsmatig met reumatologie te maken hebben, maar geen reumatoloog zijn.

Oud lid

Oud leden betalen € 60,- per jaar.
Als oud lid kunt u lid worden van Stichting SOVAF (deelnemersbijdrage 2019 is € 216,68):
Voor niet meer praktiserend medisch specialisten (vanwege pensioen, arbeidsongeschiktheid of werkzaam in het buitenland) is de Stichting SOVAF opgericht om zo toch een mogelijkheid te bieden om zowel met de Federatie Medisch Specialisten als de Federatie KNMG (Medisch Contact) verbonden te blijven. Dit omdat je van een Federatie niet rechtstreeks lid kunt zijn, maar enkel via een federatiepartner. De dienstverlening bestaat uit; Medisch Contact, nieuwsbrieven Federatie, magazine De Medisch Specialist 4x per jaar.
Gepensioneerde leden kunnen tevens gratis seniorlid van de LAD worden en hebben daarbij dan ook het ledenvoordeel van de LAD; o.a. kortingen op verzekeringen, LAD-magazine, vragen over pensioen.

Opzeggen lidmaatschap

Mocht u uw lidmaatschap willen beëindigen kunt u dat doen uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar via: info@nvr.nl

De vereniging heeft de plicht om over alle geregistreerde leden aan de Federatie lidmaatschapsgeld af te dragen.

Federatie

Opzeggen van uw lidmaatschap is voldoende bij de vereniging zelf, dus in deze bij de NVR, wij geven het door aan de Federatie.

U kunt dus opzeggen wanneer u maar wilt, maar u heeft wel de verplichting het lidmaatschapsgeld voor het gehele jaar te voldoen, u kunt daarentegen ook gebruik maken van de diensten van de Federatie en u krijgt nog het Medisch Contact toegezonden tot het einde van dat jaar.

Informatie voor oud-leden

Begrip oud-reumatoloog.

Recentelijk heeft het bestuur besloten dat een gewoon NVR-lid als oud-reumatoloog beschouwd wordt als hij/zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Tegen dit “automatisme” zijn bezwaren gerezen, reden waarom het volgende is toegevoegd: indien een reumatoloog niet beschouwd wenst te worden bij het bereiken van de AOW-leeftijd dient hij/zij aan te geven dat hij/zij als gewoon NVR-lid beschouwd wenst te worden, hetgeen ook geldt voor degenen die reeds als oud reumatoloog te boek staan.

Stichting SOVAF

De Stichting SOVAF is opgericht om een oplossing te bieden aan medisch specialisten die geen aangeslotene kunnen worden van de Federatie Medisch Specialisten. Tot deze doelgroep behoren o.a. de niet werkend medisch specialisten (gepensioneerden), (oud)medisch specialisten werkzaam in het buitenland en medisch specialisten die arbeidsongeschikt geraakt zijn. Doordat men deelneemt aan de Stichting blijft men verbonden met de KNMG waardoor men Medisch Contact ontvangt en De Specialist en nieuwsbrieven vanuit de Federatie. Ook kan men gebruik maken van kortingen en andere voordelen.

Wanneer men werkzaam is als waarnemend medisch specialist in Nederland, voldoet men aan de voorwaarden om aangesloten te zijn van de Federatie echter is het aan de wetenschappelijke vereniging zelf hoe hiermee om te gaan. Maar het is niet mogelijk om deel te nemen aan de Stichting SOVAF.

Voor diegene die enkel Medisch Contact wenst te ontvangen kan men er ook voor kiezen een los abonnement op Medisch Contact aan te gaan via de website van Medisch Contact: http://medischcontact.artsennet.nl/Weekblad/archief.htm

Lid worden?

Ga dan naar ons aanmeldformulier.