Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Lid worden

Het NVR-lidmaatschap kan op ieder moment worden aangegaan en loopt per kalenderjaar met stilzwijgende verlenging. Bij inschrijving gedurende het jaar wordt de jaarcontributie naar rato in rekening gebracht.

Voordelen lidmaatschap

 • ontvangst wekelijkse digitale nieuwsmeldingen
 • toegang tot het NVR ledenportaal
 • korting op de inschrijving van de NVR-congressen
 • gereduceerd tarief voor de Boerhaave nascholing en de e-learnings op het leerplatform van de NVR
 • automatisch aangesloten bij de FMS en daarmee lid van de LAD en KNMG (reumatoloog/gewoon lid)
 • recht op 20 uur per jaar kosteloze juridische dienstverlening van de FMS (reumatoloog/gewoon lid)
 • 4x per jaar het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie thuisgestuurd, plus toegang tot de digitale versie

Contributiebedragen 2024

 • Reumatoloog (gewoon lid): € 821,30 plus € 607,77 afdracht Federatie Medisch Specialisten
 • AIOS (aspirant lid): € 295,68
 • AIOS in vooropleiding: € 109,51
 • Buitengewoon lid: € 153,31
 • Senior lid: € 65,70

Extra informatie lidmaatschap

Gewoon lid
De NVR is lid van de Federatie Medisch Specialisten (hierna: de Federatie), een reumatoloog is hiermee aangeslotene van de Federatie. Indien u als reumatoloog in dienstverband werkzaam bent of dat in de toekomst wordt, meldt u zich hiermee tevens aan als lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) met de daarbij behorende voordelen (bekijk de ledenvoordelen). Voor meer informatie over de rechten en plichten van de LAD, zie de statuten van de LAD. Het lidmaatschap van de LAD is kosteloos. Indien dit op enig moment verandert, zullen de Federatie en/of LAD u hierover informeren. De NVR zal de benodigde gegevens -eventueel via de Federatie- aan de LAD verstrekken. Klik hier voor de wijze waarop de LAD uw persoonsgegevens verwerkt. Mocht u ondanks de vele kosteloze voordelen van het lidmaatschap als medisch specialist in dienstverband, niet kosteloos lid willen worden van de LAD, dan kunt u hierover contact opnemen met de ledenadministratie van de NVR.

Aspirant lid en vooropleiding
kijk op reumatoloogworden.nl voor meer informatie over de JNVR.
Lidmaatschap ‘De Jonge Specialist’ (DJS): dit lidmaatschap staat los van het lidmaatschap van de NVR. DJS is een zelfstandige beroepsvereniging en behartigt de belangen van alle AIOS in Nederland. Het lidmaatschap is vrijblijvend, maar hieraan zitten wel vele voordelen verbonden, zoals gratis juridische hulp en rechtsbijstand, gratis abonnementen op verschillende magazines en kortingen op cursussen/trainingen via de DJS Academie. Voor meer informatie zie www.dejongespecialist.nl 
Wanneer je klaar bent met de vooropleiding en AIOS reumatologie bent geworden of wanneer je als AIOS je opleiding hebt afgerond en reumatoloog bent geworden, dien je dit door te geven aan het NVR-bureau. Je lidmaatschap wordt dan omgezet.

Senior lid
Wanneer een NVR-lid de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft, dient hij/zij bij het NVR-bureau aan te geven of hij/zij als senior lid beschouwd wil worden. Wanneer dit niet wordt aangegeven blijft men als “gewoon NVR lid” geregistreerd staan.
Voor niet meer praktiserend medisch specialisten (vanwege pensioen, arbeidsongeschiktheid of werkzaam in het buitenland) is de Stichting SOVAF opgericht om zo toch een mogelijkheid te bieden om zowel met de Federatie Medisch Specialisten als de Federatie KNMG (Medisch Contact) verbonden te blijven. Dit omdat je van een Federatie niet rechtstreeks lid kunt zijn, maar enkel via een federatiepartner. De dienstverlening is beperkt; Medisch Contact, nieuwsbrieven Federatie, magazine De Medisch Specialist 4x per jaar. Deelnemersbijdrage 2024 is € 252,05 (inclusief KNMG-afdracht € 151,23).
Gepensioneerde leden kunnen tevens gratis senior lid van de LAD worden en hebben daarbij dan ook het ledenvoordeel van de LAD; o.a. kortingen op verzekeringen, LAD-magazine, vragen over pensioen.
Wie enkel Medisch Contact wenst te ontvangen kan ook kiezen voor een los abonnement via Medisch Contact.

Buitengewoon lid
Buitengewoon leden zijn leden die beroepsmatig met reumatologie te maken hebben.

Opzeggen lidmaatschap

Mocht u uw lidmaatschap willen beëindigen kunt u dat doen uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar via: info@nvr.nl

Federatie

De vereniging heeft de plicht om over alle geregistreerde leden aan de Federatie lidmaatschapsgeld af te dragen. In de factsheet Aangesloten bij de Federatie leggen we uit waar de contributiebijdrage naartoe gaat. Opzeggen van uw lidmaatschap is voldoende bij de vereniging zelf, dus in deze bij de NVR, wij geven het door aan de Federatie.

Lid worden?

Ga dan naar ons aanmeldformulier.