Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Verzoek aanleveren COVID-19 gerelateerde kennisvragen voor herziening gezamenlijke COVID-19 kennisagenda

In 2021 heeft de multidisciplinaire wetenschapscommissie van de Federatie Medisch Specialisten twee edities van de COVID kennisagenda ontwikkeld. ZonMw heeft in afstemming met de Federatie Medisch Specialisten het proces voor de uitwerking van diverse hiaten van de COVID kennisagenda ter hand genomen. Indieners van de hiaten hebben consortia ingericht, waarvan de voorstellen inmiddels vrijwel allemaal zijn beoordeeld en de eerste studies zijn gestart. Door de recente ontwikkelingen starten we nu met een derde editie van de kennisagenda, die volledig gericht zal zijn op COVID kennishiaten. ZonMw heeft financiering beschikbaar voor het COVID-19 deelprogramma behandeling. Partijen worden daarom opgeroepen kennishiaten aan te leveren die passen binnen actuele zorgvragen omtrent de behandeling van COVID-19 en de doelmatige inzet van bestaande en nieuwe geneesmiddelen tegen COVID-19. Naast de inventarisatie van hiaten op het gebied van behandeling (inclusief pathogenese en geneesmiddelen) zullen we kennishiaten inventariseren binnen de thema’s infectiepreventie & vaccinatie, diagnostiek, prognose & nazorg van COVID-19. Kennishiaten naar de gevolgen van COVID-19 op de reguliere zorg zullen in deze editie niet opnieuw worden opgenomen, omdat momenteel op verzoek van ZonMw door meerdere specialismen wordt gewerkt aan een studievoorstel op het gebied van uitgestelde zorg en aan voorstellen gericht op de gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor kwetsbare groepen (kinderen en psychiatrische patiënten). Wij willen u daarom vragen, indien relevant voor uw wv/organisatie, om COVID kennishiaten op het gebied van medisch specialistische zorg te formuleren die u tegenkomt bij de uitoefening van uw vak.

Kennishiaten die in de vorige rondes zijn ingediend en niet in de top 10 van COVID kennisagenda terecht zijn gekomen, moeten opnieuw worden ingediend om in de prioritering te kunnen worden meegenomen. Kennishiaten uit de top 10 van vorige agenda’s die nog niet zijn opgepakt zullen opnieuw in de selectie worden meegenomen. De resultaten van de inventarisatie worden eerst beoordeeld door de leden van de wetenschapscommissie op haalbaarheid en toegevoegde waarde. Overlappende kennishiaten zullen worden samengevoegd. Daarna worden de kennishiaten geprioriteerd tijdens een online prioriteringsbijeenkomst.

Bij de prioritering van de onderwerpen worden onderstaande criteria meegenomen:

  • Gezondheidswinst: de mogelijk te behalen winst op voor patiënten relevante uitkomsten en de winst die de interventie kan hebben op de ziektelast.
  • Maatschappelijke relevantie: de mogelijk te behalen winst voor de maatschappij, bijvoorbeeld het wegnemen van angstgevoelens, terugkeer naar werk, kostenreductie.
  • Toegevoegde waarde: is het onderzoek nodig om de vraag te beantwoorden? Zijn er lopende en/of afgeronde studies, een review of beschikbaar bewijs vanuit kwaliteitsregistraties welke de vraag al kunnen beantwoorden? Wat voegt de studie toe aan de bestaande literatuur?
  • Praktijkvariatie: is er sprake van praktijkvariatie; wordt in verschillende ziekenhuizen de behandeling aangeboden?
  • Onderzoekbaarheid en haalbaarheid: kan de vraag beantwoord worden met bestaande data? Zijn er genoeg patiënten om binnen de gestelde termijn voldoende patiënten inclusie te realiseren?
  • Multidisciplinair: kan het onderzoek met verschillende disciplines worden uitgevoerd? Dit is geen voorwaarde, maar een pre. Indien het onderzoek monodisciplinair is, heeft het de voorkeur om het onderzoek multicenter uit te voeren.
  • Multicenter: kan het onderzoek in verschillende ziekenhuizen worden uitgevoerd?

De kennisagenda zal vóór de zomer van 2022 worden opgeleverd, dus het is een snel proces. U wordt verzicht om de kennisvragen voor 4 februari 2022 aan te leveren bij de NVR (info@nvr.nl) via bijgaand Word document

Deel deze pagina

Geplaatst op: 27-01-2022