Sluiten

Werkgroep Imaging RheumatOlogy in the Netherlands (IRON, voorheen REUS)

Mission statement

  • Het bevorderen van deskundigheid van reumatologen op het gebied van beeldvormende technieken in de reumatologie, waaronder echografie, door onderwijs in brede zin.
  • Het bevorderen van kennis over beeldvorming in de reumatologie door het stimuleren van onderzoek.
  • Het bevorderen van mogelijkheid van toepassing van beeldvorming door reumatologen door inbreng in de organisatie van de gezondheidszorg.

IRON bijeenkomst:

Aanmelden kan met het inschrijfformulier, graag opsturen naar Andreas Gerards: a.gerards@franciscus.nl,

2 april 2020 IRON nascholing NIEUWE STIJL

de halfjaarlijkse IRON nascholingsdagen wijzigen en gaan een gevorderd/advanced niveau krijgen. De opzet van deze nascholingsdag is hetzelfde als de intermediate cursus en zal bestaan uit één, maximaal twee, onderwerpen, met zowel een theoretische deel en aansluitend hands-on onderwijs.

Plaats: Nieuwegein, Tijd: 13u tot 17u.

Inschrijven via bovenstaand inschrijf formulier.

Toelatingseisen examen:

  • het gevolgd hebben van een basiscursus musculoskeletale echografie (bijvoorbeeld Fontys, EULAR, Marcelis/Tielt, BSR)
  • het bijwonen van een IRON bijeenkomst
  • het afleggen van een praktisch examen tijdens één van de IRON bijeenkomsten
  • het overleggen van een overzicht van verrichte echo’s bij patiënten (niveau 4), zie  overzicht-gedane-echos-tbv-examen-iron

Examen aan te vragen bij aanmelding voor IRON bijeenkomst.

Samenstelling bestuur

Cees Haagsma, voorzitterC.Haagsma@zgt.nl
Andreas Gerardsa.gerards@franciscus.nl
Conny van der LakenJ.vanderLaken@vumc.nl
Henk Martensh.martens@maartensklniek.nl
Marion KortekaasMKortekaas@Flevoziekenhuis.nl

Nieuws van IRON

Naar aanleiding van een bijeenkomst met de Nederlandse echo-opleiders, alsmede verzoeken vanuit reumatologen en reumatologen in opleiding, is naar voren gekomen dat er een grote behoefte is aan onafhankelijk echo-onderwijs op het gebied van de reumatologie, georganiseerd vanuit de eigen beroepsgroep.

Om deze reden heeft de IRON gemeend dat het wenselijk is om te samen met de echo-opleiders en echo-experts in Nederland, de gewenste echocursussen te organiseren. Hieronder vindt u het aanbod.

Cursusaanbod IRON:

Intermediate cursus (jaarlijks):

Datum: 29 en 30 november 2019

Lokatie: Flevoziekenhuis Almere

Inhoud:

Bestemd voor reumatologen (i.o) die reeds enige ervaring hebben met echografie in de reumatologische praktijk en de sono-anatomie van de verschillende gewrichten (grotendeels) beheersen. Tijdens de cursus wordt de sono-anatomie van de verschillende gewrichtsgroepen kort herhaald, waarna de echografische pathologische bevindingen worden behandeld, met de nadruk op synovitis, tenosynovitis, enthesitis en structurele afwijkingen bij de verschillende veelvoorkomende reumatologische inflammatoire aandoeningen. Presentaties door Nederlandse echo-opleiders worden afgewisseld met kleinschalig hands-on onderwijs waarbij het echo onderzoek verricht kan worden bij patiënten (niet meer dan 5 reumatologen per echoapparaat).

Mede vanwege de nadruk op veelvoorkomende indicaties en pathologie in de reumatologische praktijk, is deze cursus geschikt om te volgen tijdens de profileringsstage, of als voorbereiding op het IRON examen. Maar kan uiteraard ook als opfriscursus voor reumatologen die al in de klinische praktijk werkzaam zijn en de echografie meer willen toepassen gevolgd worden.

Inschrijven kan door een email te sturen naar: symposium@flevoziekenhuis.nl onder vermelding van “Aanmelding 1e IRON intermediate echocursus”. Het inschrijfformulier wordt vervolgens via de email toegestuurd.

Kosten: 300 euro inclusief diner op de vrijdag.

Het Flevoziekenhuis in Almere is goed bereikbaar met het OV/ via de weg en is centraal gelegen.

Overnachting kan op aanvraag tegen gereduceerd tarief geregeld worden (4 sterren hotel nabij het ziekenhuis).

 

Musculoskeletal Ultrasound in Rheumatology, basic course, Rome

Martinoli ultrasound courses

aanvullende informatie m.b.t. MRI onderwijs reumatologie

Aanbevolen boeken/naslagwerken:

Introductory Guide to Musculoskeletal Ultrasound for the Rheumatologist door G.W.A. Bruyn en W.A. Schmidt. 2e editie 2012, ISBN 978 90 313 8901 8

Introductie van echografie, speciaal gericht op de reumatologische praktijk. Scanprotocollen, normale sono-anantomie en pathologie.

Ultrasound of the Musculoskeletal System door S. Bianchi en C. Martinoli. 2007, ISBN 978 3 540 42267 9
Uitgebreid, maar overzichtelijk en zeer gedegen naslagwerk met normale sono-anatomie en pathologie, ondersteund door duidelijke illustraties, kadaverplaatjes en beelden van andere röntgenonderzoeken.

Essential Applications Of Musculoskeletal Ultrasound In Rheumatology door R.J. Wakefield en M. D’Agostino. 2012, ISBN 978 14 377 0127 2

Interessante links:

EULAR App School of Rheumatology, met mooi gedeelte voor echografie:

https://www.eular.org/school_of_rheumatology.cfm

http://www.ultrasoundcases.info/

Website van Dr. T.S.A. Geertsma, radioloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

Onder Musculo Skeletal Joints and Tendons staat per gewrichtsgroep een uitgebreide collectie echoplaatjes van diverse pathologieën

Alle werkgroepen