Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Werkgroep Imaging RheumatOlogy in the Netherlands (IRON)

Doelstelling

 • Het bevorderen van deskundigheid van reumatologen op het gebied van beeldvormende technieken in de reumatologie, waaronder echografie, door onderwijs in brede zin.
 • Het bevorderen van kennis over beeldvorming in de reumatologie door het stimuleren van onderzoek.
 • Het bevorderen van mogelijkheid van toepassing van beeldvorming door reumatologen door inbreng in de organisatie van de gezondheidszorg.

Voorzitter en secretaris

Drs. Marion Kortekaas (voorzitter)
Dr. Henk Martens (secretaris)

Eerstvolgende IRON bijeenkomst

De eerstvolgende Opleiders en experts echografie dag is op 12 april 2024. Wilt u deelnemen of meer informatie ontvangen, mail dan naar info@nvr.nl. [“5980”]

3e NVR IRON intermediate echocursus

Namens de NVR biedt de werkgroep IRON u aan: De 3e NVR IRON Intermediate Echocursus

Tijdens deze 2-daagse echo-cursus, die plaatsvindt in het Flevoziekenhuis in Almere, ligt de nadruk op het leren herkennen en interpreteren van veelvoorkomende echografische bevindingen bij reumatologische aandoeningen. Alle aspecten van de musculoskeletale echografie van belang voor de reumatologische praktijk komen daarbij aan bod. Daarnaast is er ook aandacht voor extra-articulaire toepassingen en is er aandacht voor de relatie met andere beeldvormende technieken .
Onder de bezielende leiding van Nederlandse echo-opleiders en experts worden presentaties over de verschillende onderwerpen afgewisseld met kleinschalig hands-on onderwijs, waarbij het echo-onderzoek bij patiënten geoefend wordt in kleine groepen (max. 5 personen). Dit jaar zijn wij daarnaast verheugd dat Professor Wittoek, echo-expert en organisator van de Belgische echocursussen voor reumatologen, bereid is gevonden om ons onderwijsteam te versterken.

De kosten van de cursus bedragen 500 euro. Dit is inclusief catering en diner op zaterdag.

Klik hier voor het programma.

NB. de ECHO scholing is bedoeld voor reumatologen en reumatologen in opleiding die lid zijn van de NVR. Bent u geen lid, maar wilt u wel deelnemen, stuur dan een mail naar info@nvr.nl.


Bij deze een verslag van de zeer succesvolle cursus van oktober 2022:

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober, vond in het Flevoziekenhuis in Almere, de 2e IRON Intermediate Echocursus plaats. We kijken terug op een intensieve, maar zeer leerzame en leuke cursus, die uitermate goed geëvalueerd is door de deelnemers. Tijdens de cursus namen enthousiaste echo-opleiders uit heel Nederland de deelnemers mee in de wondere wereld van de echografie bij reumatische aandoeningen. In kleine groepen van maximaal 5 deelnemers werd vervolgens vooral veel geoefend bij verschillende patiënten, met verschillende reumatologische pathologie. De patiënten waren via de poli reumatologie van het Flevoziekenhuis bereid gevonden om model te zijn voor deze cursus. Wij zijn de patiënten hier uiteraard bijzonder dankbaar voor! Onze dank gaat ook uit naar de firma’s Canon en Philips, die de cursus verder hebben ondersteund middels het ter beschikking stellen van high end echoapparaten voor de hands-on sessies.

MRI e-learning

Bij deze graag aandacht voor de MRI e-learning module:
https://www.nvr.nl/leerplatform-nvr/

Van harte aanbevolen!

vanuit het IRON bestuur zijn er volop plannen voor 2023:

 • uitbereiding van de MRI cursus module. Zie ook de IRON pitch van de witte Raven vergadering van 12 februari 2021 voor een korte demonstratie. Houdt onze website en NVR nieuwsbrief hiervoor in de gaten!
 • echo-opleidersbijeenkomst voorjaar 2023
 • wetenschapsdag imaging
 • 3e intermediate cursus Almere, voorlopige planning 6 en 7 oktober 2022
 • definitief worden maken herziening opleidingsplan profileringsstage echografie


Exameneisen

Wie certificering?Profileringsprogramma gevolgd?Echo-opleider gekwalificeerd (EULAR Level 1)?IRON examen vereist voor certificering?
AIOSJaJaNee*
AIOSJaNeeJa
AIOSNeenvtJa
ReumatoloognvtnvtJa

*Naar oordeel van de echo-opleider

Je kunt bij je echo-opleider informeren of deze een gekwalificeerde echo-opleider is. Indien dat het geval is, hoef je geen IRON examen te behalen om gecertificeerd te worden (certificaat vraag je samen met je echo-opleider bij het secretariaat NVR aan).
Indien je het IRON examen zal afleggen is het vereist dat je:

 • een basiscursus musculoskeletale echografie (bijvoorbeeld EULAR, Sonoskills, Fontys, Marcelis, BSR) gevolgd hebt
 • een IRON bijeenkomst/cursus bijgewoond hebt
 • een overzicht van verrichte echo’s bij patiënten afgetekend op niveau 4 (https://www.nvr.nl/wp-content/uploads/2018/09/Profileringsprogramma-echografie-herziening-oktober-2013.pdf, Bijlage II) overhandigt aan de examinatoren. Degenen die niet het profileringsprogramma hebben gevolgd en niet in de gelegenheid zijn deze tabel door een echo-opleider te laten aftekenen, kunnen de tabel door een gecertificeerde collega laten aftekenen, of deze zelf naar eer en geweten aftekenen, echter daarmee zal rekening gehouden worden door de examinatoren.

Het examen zal worden afgenomen door 2 examinatoren, in principe 1 vanuit het IRON bestuur en 1 echo-opleider, niet zijnde je eigen opleider. Duur is 45 minuten, zowel de anatomie als de reguliere reumatologische pathologie wordt getoetst. De inhoud van de EULAR online cursus wordt bekend verondersteld en is een kapstok/indicatie (maar niet doorslaggevend) voor de te verwachten kennis en kunde. 

Het examen zal worden afgenomen bij een met het bestuur van IRON nader af te spreken gelegenheid. Gaarne je aanmelden voor het examen bij Andreas Gerards, secretaris IRON. Indien het IRON examen is behaald, geeft de examinator dit door aan het secretariaat NVR.

Het certificaat zal door het secretariaat van NVR digitaal worden toegezonden.

Per 1 mei 2022 zullen de examens worden hervat, de tijdelijke COVID regeling is dan niet meer van toepassing.

 

bestuur

Samenstelling bestuur
Marion Kortekaas, voorzitter: MKortekaas@Flevoziekenhuis.nl
Henk Martens, secretaris: h.martens@maartenskliniek.nl
Conny van der Laken: J.vanderLaken@vumc.nl


Aanbieders echografie cursussen:

IRON intermediate cursus: 6 en 7 oktober 2023

EULAR: https://esor.eular.org/totara/catalog/index.php?catalog_cat_browse=75&orderbykey=text&itemstyle=narrow
Nederlandse echografie academie (NEAc): https://www.neac.nl/2023advancedreumaschouder
Sonoskils: https://www.sonoskills.com/nl-nl/
Fontys Hoogeschool Eindhoven: https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Echografie-Musculoskeletaal-Basis.htm

Aanbevolen boeken/naslagwerken:

Introductory Guide to Musculoskeletal Ultrasound for the Rheumatologist door G.W.A. Bruyn en W.A. Schmidt. 2e editie 2012, ISBN 978 90 313 8901 8
Introductie van echografie, speciaal gericht op de reumatologische praktijk. Scanprotocollen, normale sono-anantomie en pathologie.

Ultrasound of the Musculoskeletal System door S. Bianchi en C. Martinoli. 2007, ISBN 978 3 540 42267 9
Uitgebreid, maar overzichtelijk en zeer gedegen naslagwerk met normale sono-anatomie en pathologie, ondersteund door duidelijke illustraties, kadaverplaatjes en beelden van andere röntgenonderzoeken.

Essential Applications Of Musculoskeletal Ultrasound In Rheumatology door R.J. Wakefield en M. D’Agostino. 2012, ISBN 978 14 377 0127 2

Interessante links:

http://www.ultrasoundcases.info/

Onder Musculo Skeletal Joints and Tendons staat per gewrichtsgroep een uitgebreide collectie echoplaatjes van diverse pathologieën

 

Voor een overzicht van alle werkgroepen klik hier