Sluiten
Reumatoloog van de toekomstLees het beleidsplan  >

Werkgroep Imaging RheumatOlogy in the Netherlands (IRON)

Doelstelling

  • Het bevorderen van deskundigheid van reumatologen op het gebied van beeldvormende technieken in de reumatologie, waaronder echografie, door onderwijs in brede zin.
  • Het bevorderen van kennis over beeldvorming in de reumatologie door het stimuleren van onderzoek.
  • Het bevorderen van mogelijkheid van toepassing van beeldvorming door reumatologen door inbreng in de organisatie van de gezondheidszorg.

Voorzitter en secretaris

Dr. Cees Haagsma (voorzitter)
Dr. Andreas Gerards (secretaris)

Eerstvolgende IRON bijeenkomst:

2e IRON intermediate echo cursus 
Na opnieuw een jaar uitstel gaan we er dit jaar weer voor! De 2e IRON intermediate cursus zal worden gehouden op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober 2022, in het Flevoziekenhuis in Almere. Zie bijlage voor het programma. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Meld je dus nu aan via: IRONechocursus@flevoziekenhuis.nl.


Exameneisen

Wie certificering?Profileringsprogramma gevolgd?Echo-opleider gekwalificeerd (EULAR Level 1)?IRON examen vereist voor certificering?
AIOSJaJaNee*
AIOSJaNeeJa
AIOSNeenvtJa
ReumatoloognvtnvtJa

*Naar oordeel van de echo-opleider

Je kunt bij je echo-opleider informeren of deze een gekwalificeerde echo-opleider is. Indien dat het geval is, hoef je geen IRON examen te behalen om gecertificeerd te worden (certificaat vraag je samen met je echo-opleider bij het secretariaat NVR aan).
Indien je het IRON examen zal afleggen is het vereist dat je:

  • een basiscursus musculoskeletale echografie (bijvoorbeeld EULAR, Sonoskills, Fontys, Marcelis, BSR) gevolgd hebt
  • een IRON bijeenkomst/cursus bijgewoond hebt
  • een overzicht van verrichte echo’s bij patiënten afgetekend op niveau 4 (https://www.nvr.nl/wp-content/uploads/2018/09/Profileringsprogramma-echografie-herziening-oktober-2013.pdf, Bijlage II) overhandigt aan de examinatoren. Degenen die niet het profileringsprogramma hebben gevolgd en niet in de gelegenheid zijn deze tabel door een echo-opleider te laten aftekenen, kunnen de tabel door een gecertificeerde collega laten aftekenen, of deze zelf naar eer en geweten aftekenen, echter daarmee zal rekening gehouden worden door de examinatoren.

Het examen zal worden afgenomen door 2 examinatoren, in principe 1 vanuit het IRON bestuur en 1 echo-opleider, niet zijnde je eigen opleider. Duur is 45 minuten, zowel de anatomie als de reguliere reumatologische pathologie wordt getoetst. De inhoud van de EULAR online cursus wordt bekend verondersteld en is een kapstok/indicatie (maar niet doorslaggevend) voor de te verwachten kennis en kunde. 

Het examen zal worden afgenomen bij een met het bestuur van IRON nader af te spreken gelegenheid. Gaarne je aanmelden voor het examen bij Andreas Gerards, secretaris IRON. Indien het IRON examen is behaald, geeft de examinator dit door aan het secretariaat NVR.

Het certificaat zal door het secretariaat van NVR digitaal worden toegezonden.

Per 1 mei 2022 zullen de examens worden hervat, de tijdelijke COVID regeling is dan niet meer van toepassing.

 

bestuur

Samenstelling bestuur
Cees Haagsma, voorzitter: C.Haagsma@zgt.nl
Andreas Gerards, secretaris: A.Gerards@Franciscus.nl
Conny van der Laken: J.vanderLaken@vumc.nl
Henk Martens: h.martens@maartenskliniek.nl
Marion Kortekaas: MKortekaas@Flevoziekenhuis.nl
Niet op de foto:
Anne Veenbrink, namens JNVR: a.veenbrink@zgt.nl

Aanbevolen boeken/naslagwerken:

Introductory Guide to Musculoskeletal Ultrasound for the Rheumatologist door G.W.A. Bruyn en W.A. Schmidt. 2e editie 2012, ISBN 978 90 313 8901 8
Introductie van echografie, speciaal gericht op de reumatologische praktijk. Scanprotocollen, normale sono-anantomie en pathologie.

Ultrasound of the Musculoskeletal System door S. Bianchi en C. Martinoli. 2007, ISBN 978 3 540 42267 9
Uitgebreid, maar overzichtelijk en zeer gedegen naslagwerk met normale sono-anatomie en pathologie, ondersteund door duidelijke illustraties, kadaverplaatjes en beelden van andere röntgenonderzoeken.

Essential Applications Of Musculoskeletal Ultrasound In Rheumatology door R.J. Wakefield en M. D’Agostino. 2012, ISBN 978 14 377 0127 2

Interessante links:

http://www.ultrasoundcases.info/

Onder Musculo Skeletal Joints and Tendons staat per gewrichtsgroep een uitgebreide collectie echoplaatjes van diverse pathologieën

Voor een overzicht van alle werkgroepen klik hier