Sluiten

Werkgroep Imaging RheumatOlogy in the Netherlands (IRON, voorheen REUS)

Mission statement

  • Het bevorderen van deskundigheid van reumatologen op het gebied van beeldvormende technieken in de reumatologie, waaronder echografie, door onderwijs in brede zin.
  • Het bevorderen van kennis over beeldvorming in de reumatologie door het stimuleren van onderzoek.
  • Het bevorderen van mogelijkheid van toepassing van beeldvorming door reumatologen door inbreng in de organisatie van de gezondheidszorg.

Eerstvolgende IRON bijeenkomst:

Helaas kon de bijeenkomst in 2020 in Nieuwegein niet doorgaan. T.n.o. zijn de IRON bijeenkomsten uitgesteld.

De halfjaarlijkse IRON nascholingsdagen wijzigen en gaan een gevorderd/advanced niveau krijgen. De opzet van deze nascholingsdag is hetzelfde als de intermediate cursus en zal bestaan uit één, maximaal twee, onderwerpen, met zowel een theoretische deel en aansluitend hands-on onderwijs.

Graag aanmelden d.m.v. het inschrijfformulier, versturen naar Andreas Gerards: a.gerards@franciscus.nl.

het programma:
13:00-14:30:    presentaties
14:30-17:00:    hands-on sessie
17:00-18:00:    vergadering bestuur

Ondanks het uitstellen van de bijeenkomsten zijn er vanuit het IRON bestuur volop plannen voor 2021:

  • online gaan van de MRI cursus module. Zie ook de IRON pitch van de witte Raven vergadering van 12 februari voor een korte demonstratie. Houdt onze website en NVR nieuwsbrief hiervoor in de gaten!
  • wetenschap dag imaging, indien mogelijk 3e kwartaal 2021
  • hervatten onderwijs zodra dit weer kan: 2e intermediate cursus Almere, voorlopige planning in 2e helft november 2021
  • herziening opleidingsplan profileringsstage echografie

Exameneisen

Wie certificering?Profileringsprogramma gevolgd?Echo-opleider gekwalificeerd (EULAR Level 1)?IRON examen vereist voor certificering?
AIOSJaJaNee*
AIOSJaNeeJa
AIOSNeenvtJa
ReumatoloognvtnvtJa

*Naar oordeel van de echo-opleider

Je kunt bij je echo-opleider informeren of deze een gekwalificeerde echo-opleider is. Indien dat het geval is, hoef je geen IRON examen te behalen om gecertificeerd te worden (certificaat vraag je samen met je echo-opleider bij het secretariaat NVR aan).
Indien je het IRON examen zal afleggen is het vereist dat je :

  • een basiscursus musculoskeletale echografie (bijvoorbeeld EULAR, Sonoskills, Fontys, Marcelis, BSR) gevolgd hebt
  • een IRON bijeenkomst/cursus bijgewoond hebt
  • een overzicht van verrichte echo’s bij patiënten afgetekend op niveau 4 (https://www.nvr.nl/wp-content/uploads/2018/09/Profileringsprogramma-echografie-herziening-oktober-2013.pdf , Bijlage II) overhandigt aan de examinatoren.Degenen die niet het profileringsprogramma hebben gevolgd en niet in de gelegenheid zijn deze tabel door een echo-opleider te laten aftekenen, kunnen de tabel door een gecertificeerde collega laten aftekenen, of deze zelf naar eer en geweten aftekenen, echter daarmee zal rekening gehouden worden door de examinatoren.

Het examen zal worden afgenomen door 2 examinatoren, in principe 1 vanuit het IRON bestuur en 1 echo-opleider, niet zijnde je eigen opleider. Duur is 45 minuten, zowel de anatomie als de reguliere reumatologische pathologie wordt getoetst. De inhoud van de EULAR online cursus wordt bekend verondersteld en is een kapstok/indicatie (maar niet doorslaggevend) voor de te verwachten kennis en kunde. 

Het examen zal worden afgenomen bij een met het bestuur van IRON nader af te spreken gelegenheid. Gaarne je aanmelden voor het examen bij Andreas Gerards, secretaris IRON. Indien het IRON examen is behaald, geeft de examinator dit door aan het secretariaat NVR.

Het certificaat zal door het secretariaat van NVR digitaal worden toegezonden.

Samenstelling bestuur

Cees Haagsma, voorzitterC.Haagsma@zgt.nl
Andreas Gerards, secretarisa.gerards@franciscus.nl
Conny van der LakenJ.vanderLaken@vumc.nl
Henk Martensh.martens@maartensklniek.nl
Marion KortekaasMKortekaas@Flevoziekenhuis.nl
Niet op de foto: Anne Veenbrink, namens JNVRa.veenbrink@zgt.nl

 

Aanbevolen boeken/naslagwerken:

Introductory Guide to Musculoskeletal Ultrasound for the Rheumatologist door G.W.A. Bruyn en W.A. Schmidt. 2e editie 2012, ISBN 978 90 313 8901 8
Introductie van echografie, speciaal gericht op de reumatologische praktijk. Scanprotocollen, normale sono-anantomie en pathologie.

Ultrasound of the Musculoskeletal System door S. Bianchi en C. Martinoli. 2007, ISBN 978 3 540 42267 9
Uitgebreid, maar overzichtelijk en zeer gedegen naslagwerk met normale sono-anatomie en pathologie, ondersteund door duidelijke illustraties, kadaverplaatjes en beelden van andere röntgenonderzoeken.

Essential Applications Of Musculoskeletal Ultrasound In Rheumatology door R.J. Wakefield en M. D’Agostino. 2012, ISBN 978 14 377 0127 2

Interessante links:

http://www.ultrasoundcases.info/

Onder Musculo Skeletal Joints and Tendons staat per gewrichtsgroep een uitgebreide collectie echoplaatjes van diverse pathologieën

Alle werkgroepen

Deel deze pagina