Sluiten

Werkgroep Imaging RheumatOlogy in the Netherlands (IRON, voorheen REUS)

Mission statement

  • Het bevorderen van deskundigheid van reumatologen op het gebied van beeldvormende technieken in de reumatologie, waaronder echografie, door onderwijs in brede zin.
  • Het bevorderen van kennis over beeldvorming in de reumatologie door het stimuleren van onderzoek.
  • Het bevorderen van mogelijkheid van toepassing van beeldvorming door reumatologen door inbreng in de organisatie van de gezondheidszorg.

IRON bijeenkomst:

Aanmelden kan met het inschrijfformulier, graag opsturen naar Andreas Gerards: a.gerards@franciscus.nl,

Het programma:

13:30-15:00 uur examens
15:00-18:00 uur hands-on training en presentatie
18:00 uur vergadering bestuur

Toelatingseisen examen:

  • het gevolgd hebben van een basiscursus musculoskeletale echografie (bijvoorbeeld Fontys, EULAR, Marcelis/Tielt, BSR)
  • het bijwonen van een IRON bijeenkomst
  • het afleggen van een praktisch examen tijdens één van de IRON bijeenkomsten
  • het overleggen van een overzicht van verrichte echo’s bij patiënten (niveau 4), zie  overzicht-gedane-echos-tbv-examen-iron

Examen aan te vragen bij aanmelding voor IRON bijeenkomst.

Voor 2019 staat een IRON bijeenkomst gepland op donderdag 10 oktober in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

Samenstelling bestuur

Cees Haagsma, voorzitterC.Haagsma@zgt.nl
Andreas Gerardsa.gerards@franciscus.nl
Conny van der LakenJ.vanderLaken@vumc.nl
Henk Martensh.martens@maartensklniek.nl
Marion KortekaasMKortekaas@Flevoziekenhuis.nl

Nieuws van IRON

Cursusaanbod:

Ultrasound for rheumatology practice, Birmingham, 28-29 april 2019

Musculoskeletal Ultrasound in Rheumatology – Basic Course Rome 2019

Martinoli ultrasound courses

aanvullende informatie m.b.t. MRI onderwijs reumatologie

Aanbevolen boeken/naslagwerken:

Introductory Guide to Musculoskeletal Ultrasound for the Rheumatologist door G.W.A. Bruyn en W.A. Schmidt. 2e editie 2012, ISBN 978 90 313 8901 8

Introductie van echografie, speciaal gericht op de reumatologische praktijk. Scanprotocollen, normale sono-anantomie en pathologie.

Ultrasound of the Musculoskeletal System door S. Bianchi en C. Martinoli. 2007, ISBN 978 3 540 42267 9
Uitgebreid, maar overzichtelijk en zeer gedegen naslagwerk met normale sono-anatomie en pathologie, ondersteund door duidelijke illustraties, kadaverplaatjes en beelden van andere röntgenonderzoeken.

Essential Applications Of Musculoskeletal Ultrasound In Rheumatology door R.J. Wakefield en M. D’Agostino. 2012, ISBN 978 14 377 0127 2

Interessante links:

EULAR App School of Rheumatology, met mooi gedeelte voor echografie:

https://www.eular.org/school_of_rheumatology.cfm

http://www.ultrasoundcases.info/

Website van Dr. T.S.A. Geertsma, radioloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

Onder Musculo Skeletal Joints and Tendons staat per gewrichtsgroep een uitgebreide collectie echoplaatjes van diverse pathologieën

Alle werkgroepen