Huidige samenstelling van de werkgroep

J.H.G. Bürer, voorzitter
Mevrouw dr. A.A.M. Blaauw, vice-voorzitter
Mevrouw drs. L.T.Burgemeister, secretaris
Mevrouw dr. N.M. Basoski
Dr. A.E. van der Bijl
Mevrouw dr. A.J.W. Branten
M. Custers
Dr. A. Hartkamp
Mevrouw dr. I. Meek, namens bestuur
Mevrouw dr. M.C. Lodder
Mevrouw dr. M.J.F. Starmans-Kool
Mevrouw dr. G.M. Steup-Beekman

Vacatures voor de werkgroep

Er is  een vacature voor een reumatoloog
Belangstellenden voor deze positie worden uitgenodigd zich rechtstreeks te wenden tot de voorzitter van de werkgroep kwaliteitsvisitaties J.H.G. Bürer of het secretariaat van de NVR.
Leden van de werkgroep kwaliteitsvisitaties dienen bereid te zijn de visitatietraining te volgen en deel te nemen aan visitatie van de vakgroepen. Een lidmaatschap heeft een duur van drie jaar met stilzwijgende verlenging tot zes jaar bij wederzijdse instemming.
De werkgroep kwaliteitsvisitaties vergadert 2 keer per jaar van 15.00-18.00 in de Domus Medica en 2 keer per jaar van 16.00-18.00 telefonisch. Leden van de werkgroep kwaliteitsvisitaties spenderen gemiddeld 3-4 dagen per jaar aan kwaliteitsvisitaties. Voor het uitvoeren van visitaties bestaat een vergoeding.
De reumatoloog dient minstens vijf jaar te zijn ingeschreven in het Specialistenregister als reumatoloog.
Aanmeldingen zien we graag tegemoet voor 30 april 2018 via info@nvr.nl, met in het onderwerp van uw bericht: vacature werkgroep kwaliteitsvisitatie.
Het wordt op prijs gesteld indien u een curriculum vitae toevoegt.
Alle aanmeldingen krijgen bericht van ontvangst.