Multidisciplinaire reumazorg anno 2014-2015

De Werkgroep Multidisciplinaire Reumazorg heeft de resultaten van de enquête en interviews onder vele bij de reumazorg betrokken zorgverleners samengevat in een publicatie.

De tekst hiervan kunt u hier lezen: Multidisciplinaire reumazorg anno 2014-2015

De details van dit onderzoek en de werkwijze kunt u lezen in onderstaande bijlagen.

Notitie MD Reumazorg februari 2015

Bijlage 1 Samenstelling werkgroep

Bijlage 3 Respons online vragenlijst

Bijlage 4 Resultaten online vragenlijst multidisciplinaire reumazorg

Bijlage 5 verdiepende vragen en instructie interviewers

Algemene achtergrond informatie: Handreiking implementatie taakherschikking FMS en KNMG 2012